Joomla Template by Create a Website

Liturgijsko ruho

Crkveno ruho u širem smislu obuhvaća svako ruho koje koristi crkveni službenik, bilo u svagdanjem životu, bilo pri vršenju bogoslužja. Ono je nastalo iz svjetovnog načina odijevanja kako je bilo uobičajeno u vrijeme stare Grčke i Rima. Seobom naroda promijenio se način odijevanja i oblik svjetovnog odjela, ali Crkva nije mijenjala izgled liturgijske odjeće, već je postepeno usavršavala da služi bogoštovlju. Rimski kanon liturgijskih boja usustavljen je s papom Inocentom III. koji kao liturgijske boje navodi bijelu, crvenu, crnu i zelenu. Konačni raspored boja uvodi papa Pio V.

Biti svećenik

Linkovi

 bitno black  laudato black
 radiomarija black  hkr black
  

Biti ministrant